Neuromarketingové testovanie v reklamnej praxi. Ako dopadlo testovanie podvedomého vnímania našich spotov?

Chceli sme sa pozrieť pravde do očí aj preto sme začali využívať neuromarketingové testovanie Chceme jednoducho vedieť, aký reálny potenciál naše reklamy naozaj majú.  Pre klienta, ktorého spoty sme testovali,…

Chceli sme sa pozrieť pravde do očí aj preto sme začali využívať neuromarketingové testovanie

Chceme jednoducho vedieť, aký reálny potenciál naše reklamy naozaj majú.  Pre klienta, ktorého spoty sme testovali, pracujeme už niekoľko rokov. Stále spolu hľadáme možnosti, ako našu komunikáciu  zefektívniť. Preto tvoríme novú kreativitu, plánujeme nové stratégie, akcie, súťaže….Teraz nastal čas, aby sme sa pozreli na to, ako reagujú na naše kampane spotrebitelia na podvedomej úrovni (je užitočné to vedieť, keďže na podvedomej úrovni prebieha asi 90 – 95% rozhodnutí).  Neuromarketingové testovanie preto prebehlo u spotrebiteľov, ktorí dávajú prednosť nášmu klientovi, ako aj u tých, ktorí nakupujú u konkurencie. Ak chcete o priebehu a výsledkoch testovania vedieť viac, čítajte ďalej.

Neuromarketingové metódy v reklamnej praxi

Až 90% rozhodnutí sa odohráva na úrovni podvedomia. (zdroj: www.pikrepo.com)

Ciele testovania boli:

 1. zistiť, ako efektívne komunikujú posolstvo naše spoty
 2. zistiť, ako efektívne komunikujú posolstvo spoty konkurencie
 3. na základe zisteného priniesť vylepšenia spotov

 

Pri testovaní sme sa sústredili na:

 1. vizuálnu pozornosť (pomocou EYE TRACKINGU)
 2. emocionálnu odozvu (pomocou facereadingu a elektroencefalografie)
 3. schopnosť zapamätať si posolstvo spotov

 

Metodika výskumu bola rozdelená do dvoch úrovní, z ktorých v každej sme používali iné nástroje a prístupy:

 1. Vedomé vnímanie spotov
  1. Kvalitatívny riadený rozhovor pred aj po zhliadnutí spotov
  2. Počet respondentov 16 (8 „našich“ nakupujúcich a 8 nakupujúcich u konkurencie)

 

 1. Podvedomé vnímanie spotov
  1. Kvalitatívny výskum s využitím EYE trackingu, tvárovej biometrie a elektroencefalografie
  2. Počet respondentov 16 (8 „našich“ nakupujúcich a 8 nakupujúcich u konkurencie)

 

Biometrické metódy

Biometrické metódy nám pomáhajú detekovať „slabšie“ miesta v našich reklamách (zdroj: www.pixabay.com)

Vybrané výsledky prieskumu

Z podrobnej analýzy vyberáme tieto konkrétne zistenia

 1. klienti v rozhovoroch uvideli, že je pre nich motivujúce, ak sa cenové zvýhodnenie uvádza štýlom: 2 + 1 zadarmo, prípadne ako konkrétna percentuálna zľava. Napríklad „ – 18%“
 2. pri testovaní na podvedomej úrovni sa ukázalo, že percentuálne zvýhodnenie v našom spote fungovalo lepšie ako v spotoch konkurencie.  Dôvodmi boli produkt, ktorý bol promovaný,  iný typ písma a iné pozadie cenovky
 3. výsledky merania mozgovej aktivity ukázali, že „naši“ spotrebitelia viac reagovali na zľavy typu 2 + 1 zadarmo a „ušetrite 5,-€“. Spotrebitelia nakupujúci u konkurencie dávali prednosť zľave typu „ušetrite 18%“.
 4. z nášho spotu si spotrebitelia najviac zapamätali produkt a zľavu, zo spotov konkurencie skôr príbeh. Čo nasvedčuje tomu, že naše spoty sú efektívnejšie
Porovnanie aktivity mozgu

Rozdiel v mozgovej aktivite pri zobrazení zľavy typu „2 + 1 zadarmo“ u „našich“ zákazníkov a zákazníkov konkurencie (zdroj: Istropolitana Ogilvy/SAMO Europe)

Ako sme naložili s týmito informáciami?

Napriek tomu, že naše spoty dosiahli najlepšiu zapamätateľnosť a motiváciu k nákupu, zadefinovali sme si aj prvky, ktoré pomôžu komunikáciu pre nášho klienta ešte zefektívniť. Na tomto základe sme pripravili návrh upraveného spotu, ktorý zahŕňal:

 1. zmenu pozadia spotu
 2. úpravu cenoviek
 3. nasadenie novej hudby
 4. nový spôsob zobrazenia produktov
neuromarketingové testovanie odhalilo frustračný bod

Pri jednom z našich spotov sme v jeho závere u ľudí zistili zvýšenú úroveň frustrácie. Jej odstránenie je v tomto prípade finančne nenáročné a uľahčí „cestu“ k nákupu (zdroj: Istropolitana Ogilvy/SAMO Europe)

Poznámka: informácie, ktoré boli v tomto blogu uverejnené sú rámcové. Presné dáta a návrhy reklamných  riešení , ktoré z nich vzniknú, sú určené len pre našich klientov.

Pre viac informácií ako využiť neuromarketing vo vašom biznise nás kontaktujte na havela@istropolitana.sk alebo na t.č. 0910 810 279

 

Žiadne komentáre na Neuromarketingové testovanie v reklamnej praxi. Ako dopadlo testovanie podvedomého vnímania našich spotov?

Voňavá káva, sladký croissant a chrumkavý neuromarketing. To boli raňajky v Istropolitana Ogilvy

Čo majú spoločné raňajky a neuromarketing V Istropolitane máme veľa dobrých klientov, kampaní a zvykov. A medzi naše dobré zvyky patrí okrem iného aj to, že sa zídeme, hovoríme si o trendoch, zaujímavostiach a novinkách v našom…

Čo majú spoločné raňajky a neuromarketing

V Istropolitane máme veľa dobrých klientov, kampaní a zvykov. A medzi naše dobré zvyky patrí okrem iného aj to, že sa zídeme, hovoríme si o trendoch, zaujímavostiach a novinkách v našom biznise.   Aby sme tieto informácie prijímali pri plnej sile a čistom, nezaťaženom rozume, dávame si tieto stretnutia ráno. Popri tom popíjame  kávu a častujeme sa croissantami. Témy sme mali rôzne, teraz prišiel čas na neuromarketing.  A my sme sa pozreli, ako ho využiť pre našich klientov.

Takže, čo to je neuromarketing ?

Jednoducho nástroj na získavanie nevedomej spätnej väzby. Keďže nás, ľudí pôsobiacich v marketingu zaujíma, čo si ľudia naozaj myslia, je pre nás interesantné kuknúť sa do hláv našej cieľovej skupiny. Čo si o nás/našich reklamách myslí? Rozumie im? Čo im vadí? Čo ich teší? Čo, kde, prečo, ako…?  Na to všetko môžeme získať (a získavame) odpovede. Nie je to super?

Aj dotazníky sú fajn, ale…

Dotazník je typickou formou získavania vedomej spätnej väzby. Ale, povedzme si úprimne, nie vždy sa nám chce odpovedať na otázky, nie vždy chceme povedať pravdu a nie vždy vieme odpovedať (lenže to nepriznáme). Podvedomie je preto úprimnejšie. A o to ide. Získať informácie z podvedomia.  Veď, podvedomie ovplyvňuje o našich rozhodnutia (napríklad o kúpe) v rozmedzí 75 – 95%.

Aké prístroje máme k dispozícii?

Elektroencefalograf (EEG): 

vďaka nemu dokážeme snímať povrchovú mozgovú aktivitu podľa medzinárodných štandardov. To  nám umožňuje sledovať, aké emócie (napr. frustrácia, zaujatie…) prežíva človek napríklad pri sledovaní TV spotu.

 

elektroencefalograf

Elektroencefalograf

Eye tracker:

je druhý často používaný prístroj. Umožňuje určiť, kam smeruje pohľad najčastejšie, na aké  miesto sa sústredí a tiež, v akom poradí si všíma jednotlivé body spotu, letáku a podobne.

Eye tracker

Stacionárny eye tracker

 

Tvárová biometria:

je ďalším prístrojom. Vieme vďaka nemu prečítať mikroemócie (smútok, radosť, zhnusenie a pod. ).

 

Biometria tváre

Biometria tváre

Dve prípadové štúdie: Slovensko & Poľsko

Slovensko a vianočné kampane obchodných reťazcov:

Respondenti:“deti milénia” 165 respondentov; kvótny výber; cieľová skupina: 18 – 30 rokov; zber prebiehal: 5. 12. 2019 – 14. 12. 2019 cez online panel agentúry SAMO Europe. Aby sa zamedzilo skresleniu údajov, testovanie prebiehalo v dvoch verziách s odlišným poradím vianočných reklám.

Popis: testované boli štyri reklamné spoty, ktoré sa odlišovali dĺžkou a v niektorých prípadoch aj tematikou. Najdlhšia reklama od spoločnosti Coop Jednota Slovensko mala 90 sekúnd, Kaufland 60 sekúnd a kratšie Lidl a Tesco po 30 sekúnd. Spomedzi testovaných spotov sa tematicky najviac odlišovala reklama od spoločnosti Lidl, ktorá mala napriek vianočnému motívu v závere charakter „hardsellovej reklamy“.

Čo sme sa dozvedeli: mikroemócia „šťastný“ bola v najväčšej intenzite zaznamenaná u mladej generácie pri sledovaní tradičnej reklamy od spoločnosti Coop Jednota Slovensko so šteniatkom a emotívnym príbehom odohrávajúcim sa na Štedrý večer na salaši. Tieto zistenia potvrdzujú aj odpovede respondentov, ktorí hodnotili tento spot najpozitívnejšie. Najmenšia intenzita emócie „šťastný“ bola zaznamenaná pri reklamnom spote od spoločnosti Kaufland, napriek tomu respondenti hodnotili tento spot lepšie (priemerné bodové hodnotenie 67) v porovnaní s konkurenčnými reklamami od Tesca a Lidlu. Dôvodom nižšej intenzity tejto emócie môže byť vyššia kognitívna záťaž pri vnímaní a sústredení sa na dej reklamy, čo potvrdzuje aj najvyššia priemerná úroveň vzrušenia (0,32) zaznamenaná pri jej sledovaní spomedzi všetkých testovaných reklám.

 

Testovanie TV spotov

Graf zobrazujjúci priebeh emócie ŠŤASTNÝ počas jednotlivých reklám. Vzhľadom na to, že prieskum slúžil „len“ ako ilustrácia na vykreslenie emócií, v spotoch následne neprebehli úpravy vyplývajúce z nášho prieskumu.

 

Druhá kejska pochádza z Poľska a týka sa kávy Segafredo: 

Cieľom výskumu bolo zistiť, či je nová reklama na kávu Segafredo schopná presvedčiť zákazníkov o nových strategických cieľoch a či je emotívne presvedčivá. Pri testovaní sa používali Eye tracking a biometrické prístroje.

2 základné zistenia a výsledok úprav spotu:

 1. originálna TV reklama bola schopná z časti vylepšiť strategické hodnoty, ktoré boli už predtým zakódované v mysli spotrebiteľa (napr. Talianske profesionálne dedičstvo, známa značka), ale zlyhala pri kódovaní nových hodnôt („Barista u teba doma“, dostupné v mojom obchode),
 2. Eye tracker a biometrické dáta potvrdili slabý emočný vplyv hlavne kvôli chladným prvým scénam bez ľudskej prezencie

Výsledky sledovania prvej vs. druhej verzie reklamy jasne ukázali zvýšený vplyv značky a zvýšenú mieru dôvery voči novým hodnotám, ktoré boli kľúčovým cieľom komunikácie. Po odvysielaní novej reklamy sa Segafredo Zanetti Poľsko dostalo zo 6. priečky na 5. priečku v podiely na poľskom trhu v segmente káv.

Segafredo káva

Porovanie hlavných zmien v spote pre kávu Segafredo, ktoré zmenili vnímanie spotu respondentmi a pomohli posilniť žiadané vnímanie značky.

 

Tak toľko z našich výživných raňajok. Sme radi, že sme sa mohli o ne podeliť aj s Vami.

Pre viac informácií ako využiť neuromarketing vo vašom biznise nás kontaktujte na havela@istropolitana.sk alebo na t.č. 0910 810 279

 

 

 

 

 

2 komentáre na Voňavá káva, sladký croissant a chrumkavý neuromarketing. To boli raňajky v Istropolitana Ogilvy

Ako zistiť, či je vizuál vašej reklamy dobrý? Metrika páči/nepáči už nestačí. Povedzme si niečo o eye tracking-u

Eye tracking alebo čo na to hovoríš? „Čo na to hovoríš?“ Pýta sa nervózny šéf marketingu recepčnej a ukazuje jej sériu KV-čiek (kľúčových vizálov kampane), ktoré priniesla drahá reklamná agentúra. „Ja…

Eye tracking alebo čo na to hovoríš?

„Čo na to hovoríš?“ Pýta sa nervózny šéf marketingu recepčnej a ukazuje jej sériu KV-čiek (kľúčových vizálov kampane), ktoré priniesla drahá reklamná agentúra. „Ja neviem…“ Odpovedá recepčná pravdivo. „Všetky sa mi páčia…“ vzápätí  zaklame. „No, to si mi veru pomohla. Do 2 týždňov spúšťame kampaň a nevieme sa zhodnúť na tom, ktorý z výstup použijeme. V zasadačke nás sedelo 6 a výber skončil remízou. Prisahám, že pri hlasovaní by mal byť nepárny počet ľudí povinný.“

Mikrostorka, ktorá snáď pôsobí ako karikatúra, ale karikatúra, ktorá nie je veľmi vzdialená skutočnosti. Šéf marketingu rozdeľuje rozpočet, ktorý mu navýšili, ale žiadajú od neho výsledky. Samozrejme, že sa pri výbere kreatívy kampane chce rozhodnúť čo najlepšie. Dá hlasovať. Ale klasické hlasovanie neprinesie efekt. Koniec – koncov, prečo by aj malo? Sto ľudí, sto chutí. Vyššia berie…veď to poznáte. Recepčná zas myslela na to, ako vypadne z roboty. Dnes nemala práve dobrý deň. Odpoveď chcela mať čím skôr za sebou. Čerta ju zaujímal vizuál kampane.  Šéf marketingu (volá sa Ľudo alebo Ľubo) vie, že sa nejako rozhodne, ale chce to spraviť čo najlepšie. A je si vedomý, že konkurencia vonku je veľká. Tak ako zistiť, či si vyberie ten najlepší vizuál? Nuž, bolo by fajn vedieť, čo sa ľuďom pri vzhliadnutí vašej reklamy v hlave preháňa naozaj.

Pomôžte si pri rozhodovaní:

Náš svet je stále zložitejší, vďaka čomu máme veľký problém rozhodnúť sa. Aj preto, my ľudia pracujúci v marketingu, potrebujeme viac informácií o kognitívnych procesoch a emóciách, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľské správanie. Z tohto dôvodu nestačí, ak sa pri testovaniach nových produktov, zmenách dizajnu, značiek a komunikačných nástrojov v reálnom svete opierame len o výsledky tradičných prieskumov trhu. V mnohých prípadoch totiž neodrážajú skutočné pohnútky spotrebiteľov.

Dobrým pomocníkom nám môže byť, na západe už bežne používaný eye tracking. Pomáha nám analyzovať vizuálnu pozornosť a záujem, čo z neho robí neuveriteľne užitočný  nástroj pre výskum ľudského vnímania a správania.

Všadeprítomná reklama a zároveň túžba po objavovaní nových vecí spôsobujú, že sa stávame voči reklamám viac imúnni a teda ich registrujeme v stave vnímavej slepoty. Pomocou merania vizuálnej pozornosti s očnou kamerou (eye tracking) však vieme identifikovať, čo ľudí zaujíma primárne, koľko tomu venujú pozornosti a čo, naopak, prehliadajú.

 Zaznamenané očné pohyby umožňujú identifikovať reálnu vizuálnu pozornosť na testovaných stimuloch. Softvérové spracovanie umožňuje výpočet základných a rozšírených ukazovateľov očných fixácií (tepelné mapy, fixačné body, klastre). Pomocou nástroja „Areas of Interest“ je možné podrobne identifikovať vizuálne preferencie testovaných subjektov (Time to First Fixation, First Fixation Duration, Total Fixation Duration, Visit Count, Revisits).

Základné výstupy z eye trackového testovania: 

Tepelná mapa – tepelné mapy sú dvojrozmerné grafické reprezentácie dát, na ktorej sú hodnoty premennej zobrazené prostredníctvom farieb

Eye tracking

Tepelné mapy (heat mapy) sú asi najznámejším výstupom z exe trackigových meraní

Fixačné body – zobrazujú postupnosť a pozíciu pohľadov

Fixačné body

Aj poradie pohľadov je dôležité

Body záujmov – vypovedajú o pozornosti respondentov

            A; čas prvej fixácie

            B; celkový čas

            C; dĺžka prvej fixácie

            D; počet spätných pohľadov

eye tracking - body záujmov

 

Ako všetky tieto pekné veci použiť na vylepšenie vašej reklamy (rozumej zefektívnenie)?

Využitie tejto metódy vzhľadom na svoju dostupnosť celého spektra riešení (mobilných a stacionárnych) nemá limity. Od testovania storyboardov pri tvorbe reklamných spotov až po testovanie billboardov v reálnych podmienkach.

Prípadová štúdia:

Praktickým príkladom môže byť výskum reálneho vnímania billboardov, ktorý zrealizovali v spoločnosti ločnosti SAMO Europe pomocou mobilnej očnej kamery (Eye tracking glasses) na Bratislavskej ceste v Nitre. Trasa viedla od čerpacej stanice OMV pri kruhovom objazde pri OC Tesco smerom von z mesta po predajňu Renault a späť. Testovaná trasa bola vybraná náhodne, pričom na oboch stranách je umiestnených viac ako 50 billboardov v dvoch výškových prevedeniach (8 a 12 metrov). Počas testovania bola zaznamenávaná vizuálna (nevedomá spätná väzba) pri prejazde vlastným autom. Po jazde respondenti na vedomej úrovni odpovedali na otázky týkajúce sa billboardov.

Z celkového počtu 49 umiestnených reklamných nosičov na uvedenej trase si účastníci v skutočnosti všimli len 27, pričom reklamu si na týchto zariadeniach pozerali dvaja šoféri. Preukázateľne vyššia vizuálna pozornosť bola v tejto štúdii zaznamenaná pri billboardoch, ktoré boli umiestnené vo vyššej výške 12 m.

Tepelná mapa billboardu

Vodiči sa viac sústreďujú na cestu ako na billboardy. To však neznamená, že dobre spravený billboad neupúta pozornosť (napríklad spolusediaceho)

Z výskumu vyplýva množstvo ďalších praktických zistení, vďaka ktorým vieme zvýšiť účinnosť reklamy, sú však dostupné len našim klientom.

Pre viac informácií ako využiť neuromarketing vo vašom biznise nás kontaktujte na havela@istropolitana.sk alebo na t.č. 0910 810 279

 

2 komentáre na Ako zistiť, či je vizuál vašej reklamy dobrý? Metrika páči/nepáči už nestačí. Povedzme si niečo o eye tracking-u

Ako ovplyvňuje pandémia komunikáciu firiem a čo odhalí spotrebiteľská neuroveda?

Ako vplýva pandémia na komunikáciu značiek V podnikaní sú rôzne oblasti, ktoré sa so situáciou v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 dokázali viac či menej vysporiadať. Buď rozšírením svojho portfólia alebo…

Ako vplýva pandémia na komunikáciu značiek

V podnikaní sú rôzne oblasti, ktoré sa so situáciou v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 dokázali viac či menej vysporiadať. Buď rozšírením svojho portfólia alebo celkovým pretransformovaním. My sa pozrieme ako vyzerá komunikácia firiem počas pandémie. Pretože to najhoršie, čo sa môže stať je byť ticho. Veď jednou z úloh marketérov je držať ekonomiku v chode.

Tak ako sa za posledné týždne zmenilo nákupné správanie, zmenila sa aj komunikácia firiem. Značky po celom svete sa opierajú o aktuálne dianie vzhľadom na  pandémiu a prepájajú ju na svoje produkty a služby.

Bezpečnosť je dôležitá

V rámci súčasnej komunikácie firiem sa dostáva do popredia slovo bezpečnosť. Pred krízou išlo o slovo, ktoré sa začalo vytrácať z bežnej komunikácie. Dôvodom bolo, že vďaka technologickému pokroku vnímali ľudia tento pojem už ako štandard a súčasť svojich životov. Dokonca aj spoločnosť Paypal, ktorá poskytuje finančné služby predpokladala, že „vysoká bezpečnosť“ bude kľúčová v komunikácii so zákazníkmi. S využitím neuromarketingových nástrojov na zisťovanie preferencií slov použitých v reklame v Paypal zistili, že slová ako rýchlosť a pohodlnosť vyvolali oveľa lepšie emocionálne odozvy mozgu respondentov než slová ako bezpečnosť a bezpečný. Na základe týchto zistení upravili svoje kampane, ale aj samotný proces používania služby. Dnes je však toto slovo opäť v komunikačných posolstvách značiek.

Prístup, vlastne odstup značiek

Niektoré spoločnosti zmenili dočasne aj svoje logá, ako McDonald´s, CocaCola, Audi či Wolkswagen. Zdôrazňujú nimi dôležitosť dodržiavania bezpečnej vzidalenosti medzi ľuďmi. Na Slovensku vieme nájsť tiež značky, ktoré zmenili komunikáciu. Príkladom môže byť značka Kofola, ktorá upravila svoj tradičný „príbeh lásky“ spotom, v ktorom majú herci rúška. Veľmi intenzívnu kampaň nasadili potravinové reťazce, ktorým sa aj biznisovo najviac darí. A to Kaufland, Lidl, Billa, Coop Jednota či Tesco, ktorí komunikujú bezpečnosť a poďakovanie ľudom, ktorí stoja v prvej línii. Banky tiež reagujú a menia svoje slogany ako napríklad „Inovácie, ktoré menia náš svet“ zmenila Tatra banka na „Inovácie, ktoré chránia náš svet, či Slovenská sporiteľňa svojim claimom „Udržujme si bezpečný odstup“ alebo „Všade dobre, doma najbezpečnejšie“ ilustráciou dvoch rúšok komunikuje trendovo a aktuálne.

Ako vnímajú tieto „nové posolstvá“ bežní zákazníci a aké emócie v nich vyvolávajú?

SAMO Europe porovnali vnímanie tradičnej reklamy Kofola s upraveným spotom v súvislosti so šíriacou sa pandémiou. Test realizovali prostredníctvom tvárovej biometrie – špeciálneho softvéru cez platformu samolab.online, ktorý dokáže zachytiť vedomím nefiltrované reakcie na tvárach respondentov. Meranie prebiehalo z pohodlia domova, pričom účastníci prieskumu si pozerali jednotlivé reklamy aj prostredníctvom mobilných zariadení, t.j. stačilo byť pripojený na internet. Súčasťou testu boli aj klasické dotazníkové otázky, aby bolo možné porovnať výsledky toho, čo ľudia navonok deklarujú s tým, čo reálne pociťujú.

plyv pandémie na komunikácia odhalilo aj tesstovanie spotu Kofola

Parametre zberu: 315 respondentov; kvótny výber; cieľová skupina: 18 – 55 rokov; zber prebiehal: 20. 04. 2020 – 30. 04. 2020 online, respondentmi boli študenti predmetu Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie na FEM SPU v Nitre a panel agentúry SAMO Europe, s. r. o. S cieľom zamedziť skresleniu údajov prebiehalo testovanie v dvoch verziách s odlišným poradím reklám s problematikou COVID-19.

Testovanie prinieslo jedno prekvapenie

Z výsledkov vyplýva, že najpozitívnejšia spätná väzba bola zaznamenaná v prípade reklamného spotu „Dedoles“, čo sa vzhľadom na charakter a masívnosť kampane dalo predpokladať. Prekvapivým zistením je oveľa pozitívnejšie emocionálne vnímanie na nevedomej úrovni upraveného reklamné spotu „Kofola s rúškom“ a doplnením haštegu „Z lásky“ v pravom hornom rohu obrazovky s oranžovým podfarbením. Toto zistenie je zaujímavé aj z toho pohľadu, že na základe vedomého hodnotenia vyššie bodové skóre a lepšie hodnotenie dosiahol pôvodný spot „Kofola“ bez úpravy (skóre 75). Pozitívnejšie nevedomé vnímanie upraveného spotu s rúškom pravdepodobne spôsobili niektoré úsmevné situácie pôvodného deja, v ktorom mali herci, ale aj koza/ cap na svojich tvárach rúško.

heat mapa ukazuje rozdiel vo vnímaní spoty s rúškom a bez rúška

Porovnanie horného a dolného záberu ukazuje rozdiel v zameraní pozornosti respendentov. Rúška predstavuje bod, ktorý je pre ľudí zaujímavý.

Zhodnotenie

Testovanie ukázalo, že momentálne je bezpečnosť, alebo aspoň jej symbol pre ľudí dôležitá veličina. Komunikácia firiem počas pandémie sa tomuto trendu prispôsobila. Je možné, že často intuitívne. Je to však momentálne určite správny prístup.

Pre informácie ako využiť neuromarketing vo vašom biznise nás kontaktujte na havela@istropolitana.sk alebo na t.č. 0910 810 279.

1 komentár na Ako ovplyvňuje pandémia komunikáciu firiem a čo odhalí spotrebiteľská neuroveda?

Mozog je hrozne lenivý. Tak mu vyjdite v ústrety, oplatí sa to

Reklamný koncept je veľká vec Pri tendroch alebo pri briefoch s klientom často hľadáme odpoveď na otázku, či  využívať starší reklamný koncept alebo treba nasadiť nový. Správnou odpoveďou bude pravdepodobne…zostať pri…

Reklamný koncept je veľká vec

Pri tendroch alebo pri briefoch s klientom často hľadáme odpoveď na otázku, či  využívať starší reklamný koncept alebo treba nasadiť nový. Správnou odpoveďou bude pravdepodobne…zostať pri pôvodnom (ak koncept existuje). Výnimkou je situácia, keď komunikácia starého konceptu očividne zlyháva.

Prečo prichádza k zmene konceptov? Ľuďom na marketingoch sa môže často zdať, že „stará“ komunikácia ľudí nudí. Ale nie je to celkom tak. Neuromarketing má  vysvetlenie, prečo dokážeme akceptovať ten istý koncept aj niekoľko rokov. Jedinou podmienkou je, aby koncept sedel s DNA značky. Ak je táto podmienka zachovaná, pravdepodobne ste našli spôsob, ako za menej investovaných prostriedkov do reklamy a marketingu získať viac.

VUB banka lepiči

Pamätáte?

Petra Polnšová a reklamný koncept pre VUB

Registrujete?

Koncepty „Lepiči“ a „Petra Polnišová“ pre VÚB umožnili investovať do reklamných kampaní výrazne menej ako konkurencia a napriek tomu Lepiči patrili a Petra Polnišová patrí doteraz medzi najefektívnejšie reklamné kampane na Slovensku.

Efektivita komunikácie VUB

Dobre zvolený koncept môže výrazne šetriť marketingové rozpočty

Výrazná postava Laca Borbélyho a niké. Spolu dosiahli, že niké mala výrazne vyššiu spontánnu znalosť počas majstrovstiev sveta v hokeji ako konkurencia. Zároveň sa koncept vďaka neustálemu rozvíjaniu cez mikro príbehy teší stále vysokej obľube.  A samozrejme, na dosiahnutie znalosti značky, stačí nižší rozpočet ako je rozpočet konkurencie.

Laco Borbély pre niké

Základom každej výhry je poctivá príprava

Reklamný koncept Laco Borbély

Dobre odvedená práca na kreatíve umožňuje výrazne efektívnejšie oslovovať cieľové skupiny

Ale reklamný koncept nie je všetko. Ďalšia zaujímavá vecička. Kukajte:

Čo sa ľahšie naučíte?

Ťuki-ťuki na okienko,
ťuki-ťuki na dvere.
Behá po skle zlaté pierko,
trúsi zlaté páperie.

Klop –  klop na okno
Klop – klop na dvierka.
Zlaté pierko behá po skle
Páperie zlaté stráca

No, a čo sa vám viac páči? Obsahovo je prvá aj druhá rečňovanka to isté. Ale prvá má jednu veľkú výhodu – rýmuje sa.

Čo má dlhodobý reklamný koncept a básnička spoločné s predajom?

Pri neuromarketingových výskumoch sa ukázalo, že opakovanie zvyšuje plynulosť spracovania podnetov v mozgu.  A je prakticky jedno, či ide o opakovanie slov alebo obrazov . Čím častejšie sa nejaký podnet  opakuje, tým plynulejšie ho vie mozog spracovať. A keďže je mozog lenivý, alebo ak chcete, snaží sa byť efektívny, ľahšie zaznamenáva podnety, ktoré už „pozná“ a neznáme sa snaží ignorovať.  Ak si predstavíme napríklad popri ceste 5 billboardov s reklamou a 4 z nich propagujú značky, ktoré sú nové a 1 z nich značku, s ktorou sme už prišli do kontaktu v minulosti – ideálne viackrát, skôr odčítate reklamu so značkou, ktorú už poznáte. Podobný princíp platí aj pri príbehoch (preto sa v marketingu tak často opakuje tzv. storytelling) alebo pri rýmoch. Opakovanie (v reklame ho môže zabezpečiť napr. reklamný koncept), príbehy aj rýmovačky vytvárajú plynulosť. Preto takto podané „informácie“ dokáže mozog ľahšie spracovať.

Otázka však je, prečo by to malo pomáhať pri predaji?

Ako som písal vyššie, mozog sa snaží pracovať efektívne. Vlastne… je lenivý. Preto, ak vidí pred sebou napríklad dva produkty a jeden z nich ste videli v reklame a druhý nie, vyhodnotí to tak, že viac sa mu/vám páči ten, ktorý už poznáte. Isteže, v konečnom dôsledku môže zavážiť napr. cena. Ale prvoplánovo sa mozog rozhoduje pre už známy produkt. A keďže sa mozog provoplánovo rozhoduje pre už známy produkt, aj keď je napríklad drahší, rozhodovací proces pred regálom prebieha asi nasledovne: tento produkt sa mi páči (pretože bol videný v reklame, nie nevyhnutne preto, že by bol „krajší“), preto ho chcem mať. Aj keď je drahší, aj keď je umiestnený vysoko, aj keď je umiestnený nízko, aj keď nie je v akcii…

Ako teda možno dosiahnuť väčšiu páčivosť reklám a následne predaj produktov?

 • vytvárajte koncepty, ktoré sedia s DNA značky a podržte si ich aj 5 – 10 rokov. Ak fungujú, tak samozrejme viac
 • nebojte sa v headlinoch používať názov svojho produktu alebo značky. Opakovaním názvu sa stáva pre mozog ľahšie „stráviteľný“. Preto sa mu páči viac
 • tvorte svoje headliny jak rým, mozgu kupca páčite sa tým. Bude si vás lepšie pamätať, váš produkt do košíka túži napratať. Amen

Pre viac informácií ako využiť neuromarketing vo vašom biznise nás kontaktujte na havela@istropolitana.sk alebo na t.č. 0910 810 279

2 komentáre na Mozog je hrozne lenivý. Tak mu vyjdite v ústrety, oplatí sa to

Neuromarketing: kľúč k spoznaniu skutočných emócií človeka

Test: najdôležitejšie slovo v reklame Už David Ogilvy tvrdil, že test je v reklame to najdôležitejšie slovo. Stačí si prečítať jeho knihu, O reklame, a zistíme, že pri tvorbe reklamy nič nenechával na náhodu,…

Test: najdôležitejšie slovo v reklame

David Ogilvy tvrdil, že test je v reklame to najdôležitejšie slovo. Stačí si prečítať jeho knihu, O reklame, a zistíme, že pri tvorbe reklamy nič nenechával na náhodu, ale všetko čo bolo možné testoval a vylepšoval. Jeho zásadou bolo reklamy neustále testovať a na základe výsledkov testov a kampaní vylepšovať. Alebo ak chcete, zefektívňovať.

Neuromarketing: kľúč k spoznaniu skutočných emócií človeka

Testovanie reklamy by malo byť samozrejmosťou.

Tejto filozofie sa chytili mnohí marketéri (a niektorí pracovníci reklamných agentúr) a snažia sa testovať svoje reklamy (alebo reklamy svojich klientov). Využívajú na to rôzne nástroje, veľmi často napríklad dotazníkové prieskumy. Tento postoj je správny, ale má svoje limity (ako koniec-koncov každý prieskum). A jeho limity dnes zvýrazňuje niekoľko faktorov. V prvom rade je dnes uponáhľaná doba. Preto platí, že ľudia sa nad otázkami, ktoré prieskumy obsahujú, ani dostatočne nezamyslia, ale odpovedajú na ne „živelne“, aby sa zbavili ďalšej svojej povinnosti. Tiež sa často stáva, že respondenti neporozumejú otázke alebo dokonca nechcú pravdivo odpovedať (stačí si spomenúť na exit polly po voľbách, nakoľko sa zhodujú so skutočnosťou?). No a nakoniec, nemajte to respondentom za zlé, sú otázky, na ktoré nevedia odpovedať pravdivo. Dôvodom je, že ľudský mozog prijíma v každej milisekunde kvantum informácií, ktoré následne filtruje. Preto si všetky aspekty rozhodovania človek ani nedokáže naplno uvedomiť.

Čo sú emócie a ako vplývajú na rozhodnutia človeka?

Jedna definícia je: emócie sú komplexom biochemických procesov a interakcií neurónov aj na základe vplyvu vonkajšieho prostredia – stimulov. Všetko, čo človek vníma zmyslami vytvára emocionálnu reakciu, ktorá ovplyvňuje rozhodnutie alebo má vplyv na to, ako sa rozhodne v budúcnosti.

Človek si často predstavuje, že emócie sú v protiklade s racionálnym rozhodovaním, ale to nie je pravda. Vďaka štruktúre nášho mozgu spolu súvisia.

Príkladom môže  byť napr. sporenie. To, prečo niekto sporí môže byť ovplyvnené tým, že sa bojí, že nebude mať v budúcnosti dostatok prostriedkov. Alebo sporí preto, že chce  získať nejakú vec, z ktorej bude mať úžitok (či už prestíž, zážitky a pod.).

„Emócie sú silnými, všadeprítomnými a predvídateľnými hnacími silami rozhodovania.“ 

Emócie

Emócie vytvárajú predvídateľné konanie človeka

Moderné technológie sú na našej strane. Ako ich teda využívať?

Spoznať skutočné emócie človeka je náročné. Dnešné technológie však dokážu „heknúť“ mozog a zistiť, aké emócie človek skutočne prežíva. S týmito informáciami pracuje neuromarketing. Poznatky z tejto disciplíny môžeme využívať vo viacerých oblastiach. Už jeho samotný názov nám hovorí, že ho vieme využívať predovšetkým v marketingu a reklame aby sme spoznali, ako naša komunikácia vplýva na spotrebiteľa. Ale takéto informácie sa využívajú aj vo finančníctve, obchode, politike. Tiež je možné využiť ich pri vývoji nových produktov, obalov, v procesoch manažmentu, ergonómie a v retaile.

Aj keď je neuromarketing vo svete už samozrejmosťou, na Slovensku je stále veľkou konkurenčnou výhodou. Firmy alebo značky, ktoré začnú skôr pracovať s poznatkami z neuromarketingu, dostávajú dáta, ktoré majú z dlhodobého hľadiska veľký význam.

Čo to je teda neuromarketing?

Je to jeden z nástrojov, vďaka ktorému získavame spätnú väzbu spotrebiteľov (aj) na naše reklamy, obaly alebo produkty. Preto dokážeme pomôcť firmám, aby lepšie rozumeli svojim spotrebiteľom, ich potrebám a rozhodovacím procesom v reálnych podmienkach.

Tento nástroj dokážu využívať rovnako veľké korporácie ako aj strednémalé firmy a efektívnejšie tak oslovovať svojich zákazníkov.

 

Mozog a neuróny

Dnes sa dá porozumieť emóciám človeka vďaka vede lepšie ako kedykoľvek v minulosti

 

Výrok na záver …

„Pokroky v chápaní mozgu, ako aj v neurovede spolu s psychológiou a novými technológiami na ich meranie otvorili dvere na lepšie porozumenie spotrebiteľom v oveľa komplexnejšej a detailnejšej podobe ako kedykoľvek predtým “

 

Pre viac informácií ako využiť neuromarketing vo vašom biznise nás kontaktujte na havela@istropolitana.sk alebo na t.č.: 0910 810 279

 

 

 

 

3 komentáre na Neuromarketing: kľúč k spoznaniu skutočných emócií človeka

Život v čase Korony

Karanténa, deň 13. Je dnes ešte marec? Sedím v “pracovni” na gauči. Popri online braintormingu si dvíham kettlebell, ktorý doteraz slúžil iba ako zarážka do dverí. Pijem kávu a rozmýšlam,…

Karanténa, deň 13. Je dnes ešte marec?

Sedím v “pracovni” na gauči. Popri online braintormingu si dvíham kettlebell, ktorý doteraz slúžil iba ako zarážka do dverí. Pijem kávu a rozmýšlam, ako sa vyrába cukor. Kryštalizuje do kociek sám, ako soľ? Alebo ho drvia a rozpadá sa na hranaté kúsky? 

Treba nám tipy na plodné využitie týchto dní, treba inšpiráciu. Preto sme u nás v Istro chate zozbierali naše tajné triky, čo s voľným časom. Berieme všetko.

 

Začíname fyzičnom.

Andy si ide tréningovú appku od Nike. Pre každého čosi, taká multisportka v mobile.

Mišo si konečne našiel čas na najnovšiu sériu RuPaula. V prvom dieli je Nicki Minaj. Riadna namotávka, ak vám chýba dráma a bling bling outfity v uliciach. 

 

Lenka si ide tanečky – či je karanténa, alebo voľný pohyb. Laci Strike sprístupnil zadarmo svoju  online platformu na ktorej sa môžete naučiť tancovať.  

Teším sa na after korona dance battle!

Saša vám ukáže namakané cviky, kde namiesto benchu vo fitku použijete práve svoj gauč. Je náš istro fit motivátor, ja si napríklad jej obývačkovú zostavu idem už tretí deň. A to je niečo! Workout  je to profi, od jej trénera/frajera Martina. Tak začni teraz a po tejto šlamastike môžeš pokračovať naživo TU

Niekto namiesto tela pozdvihuje svoj rozhľad. Kudos to Kuko, ktorý odporúča vzdelávanie cez  Freecode CampTu nájdete viac ako  450 free online kurzov z univerzít ako Harvard, Yale, Princeton.  Dosť prednášok do konca života, ale kedy začať, ak nie teraz.

A keby vám je stále málo, fínska vláda ľudí učí o AI. For free.   (Fajná vláda, že áno. )

Vo všeobecnosti takýchto online kurzov rôzneho druhu je na internete milión. Ozaj stačí len troška pogooglovať. 

Joga sa nám v našej anketke tiež vyskytovala často – stres a pochmúrne myšlienky nejako treba ventilovať. Ak ste začiatočníci tak skúste poklikať youtube.

Ak ste pokročilí, tak video zrejme nepotrebujete. Alebo veď nám nejakú inštruktáž natočte rovno vy. Opäť mantra dnešných dní – kedy začať s vlogovou kariérou, keď nie teraz. 

Bibi je “woman of simple pleasures” 😀 Beh a víno, základ momentálnej životnej rovnováhy! Posiela ilustračnú fotku v intelektuálnom zátiší a pripíja na zdravie (a odkazuje, že všetko s mierou).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzka to hackla. Keď už nemôže ísť von, dáva si outdoorové misie vo FarCry. Veď aha, skoro ako reálny život!

A inak – nemá niekto nevyužitý Nintendo Switch na požičanie? Treba si pomáhať, že áno. 

 

Tu naše inšpirácie končia, ale podeľ sa s nami aj ty, času máme dosť!

Aký je tvoj dnešný recept na domáci obed, podľa akého jogína čistíš čakry a cvičíš, a aký guilty pleasure song ti ide už tretí deň vkuse? A koľko krát ste sa už doma pohádali? 

Dávaj het tip do komentáru, autorov tých najlepších tipov pozývame na kapučinko k nám, keď sa z domácich ofisov vrátime do istrošky ( a kúpime fresh mliečko do chladničky )🦄 

 

Žiadne komentáre na Život v čase Korony

ISTRO SWAP

Minulý týždeň sa u nás rozmohol nákupný ošiaľ bez peňazí. Každý z nás má doma plné skrine oblečenia, ktoré mal naposledy na sebe pred 5 rokmi a necháva si ich…

Minulý týždeň sa u nás rozmohol nákupný ošiaľ bez peňazí. Každý z nás má doma plné skrine oblečenia, ktoré mal naposledy na sebe pred 5 rokmi a necháva si ich len z nostalgie, topánky zo sestrinej svadby, ktoré mu urobili také otlaky, že len spomienka na ne bolí, alebo kraťasy objednané z Asosu, ktoré nesadli na jeho beach body. Preto sme v zmysle jesennej očisty pretriedili šatníky a usporiadali prvý ISTRO SWAP.Cieľom nášho SWAPu bolo dostať nenosené oblečenie z našich skríň naspäť do obehu, a tým mu predĺžiť životnosť a postupne znižovať dopyt po novom, často nekvalitnom oblečení.

Všetci vieme, že módny priemysel extrémne zaťažuje životné prostredie a je jedným z najšpinavších biznisov na svete. No po dôkazy netreba chodiť ďaleko. Fashion komunikáciu riešime aj pre klienta Tesco a jeho F&F. A aj keď sa snažíme u nás v agentúre všetku komunikáciu pre klientov robiť eticky a nepodporovať nadmerné konzumenstvo, karmu si predsa treba čistiť.

V zmysle novodobej filozofie Marie Kondo sme priniesli všetko, čo „nesparkuje joy“ a vytvorili ultimátny Istro sekáč. Do SWAPu sa zapojilo vyše 20 kolegov, ktorí v záujme minimalizmu posunuli ďalej 120 fešn kúskov, aby tak potešili svojho kolegu a planétu. Navyše aj seba, keďže trochu odľahčili preplnené skrine a nemajú teraz každé ráno úzkosti, keď sa hrabú v preplnenom šatníku.

Accountky prehodnotili zbierku svojich ihličiek, chalani z DTP prekvapili a priniesli šaty svojich manželiek a arťáci sa nenechali zahanbiť a postarali sa o čierny oversize kútik. Dva týždne sme robili fashion prehliadky ako v Nákupných maniačkach a hlasovali za najlepšie outfity. Dokumentáciu si môžete pozrieť v highlights na našom Instagrame.

Vybavili sme sa na zimu novými kúskami – zadarmo a bez dopadu na životné prostredie, a okrem toho sa nám podarilo vytvoriť v Istro nový populárny kútik, ktorý bol v uplynulých dvoch týždňoch navštevovanejší než obývačka s PlayStation.

Momentálne máme Istro SWAP Butik otvorený už druhý týždeň a pomaly už aj zatvárame, no už teraz sa môžete tešiť na zimnú edíciu – pozývame všetkých!

Swap však bol len začiatkom. S novými kolegami prišla do agentúry aj nová krv, ktorá plánuje ďalšie Eko Revolúcie. Stay tuned!

Žiadne komentáre na ISTRO SWAP

Sprievodca istroklincami 2019

Opäť sa blíži Zlatý klinec a pre nás to znamená ročné hodnotenie našej práce. Celkovo sme v agentúre vyhodnotili 11 prác ako najlepších, ktoré poputujú na Klinec ako 24 prihlášok…

Opäť sa blíži Zlatý klinec a pre nás to znamená ročné hodnotenie našej práce. Celkovo sme v agentúre vyhodnotili 11 prác ako najlepších, ktoré poputujú na Klinec ako 24 prihlášok v rôznych kategóriách.
Tak poďte kuk na ne.

Denník SME – Dnes SME nezabudli

Po minuloročných Stories, ktoré nesmú zmiznúť sa tento rok denník SME spojil s DayByMe, slovenskou lifestylovou komunitou, ktorá spravuje samostatnú sociálnu sieť a instagramové účty s dosahom na približne milión mladých. Vďaka správcom kategórií #DNESJEM, #DNESNOSÍM a #DNESCESTUJEM boli mladí na instantných formátoch konfrontovaní faktmi z temnej minulosti.
Oproti minulému roku kampaň narástla v objeme contentu a aj kontroverzie. Ružový trojuholník na hrudi komika Fera spustil nečakanú vlnu hejtu na jeho osobu. Aj táto kauza poukazuje na to, koľko nenávisti sa v niektorých ľuďoch skrýva a ako ďaleko extrémizmus zašiel v našej spoločnosti.

BROZ – Vítame migrantov

Nenávisť voči migrantom je účinná téma na získanie politických bodov. Aj keď na Slovensku máme najmenej utečencov z celej Európskej únie, politickí kandidáti naďalej strašia príchodom migrantov.
Kampaň ochranárskeho združenia BROZ sa zviezla na hoaxe o 11-tisícoch migrantov a využila to ako metaforu pre migrujúce vtáky, ktoré tiež potrebujú pomoc. Online video bez sponzoringu sa šírilo rýchlejšie ako hoax, pretože sharovaním mu pomáhali ľudia z najrôznejších táborov.
K videu pribudli aj ďalšie formáty, ktoré tému migrantov rozohrávali aj v offline. Kampaň takto otočila klamstvá vo svoj prospech pre lekciu o pomoci a empatii.

Magna – To nedám!

Našou treťou prácou, ktorá sa uchádza v kategórii Kampaň, je rozsiahly integrovaný storytelling od Magny. Kampane Magny bodovali na Zlatom klinci 4 roky po sebe a v agentúre sa na ne kladie dôraz nielen po kreatívnej stránke, ale aj na funkčnosť a efektívnosť, aby vedeli obstáť aj na Effie.
Z našej skúsenosti vieme, že značka Magna funguje dobre vďaka celebritám, ktoré považujú účasť v kampani za prestíž. Napríklad, takého Sajfu sa vraj dotklo, že sme ho neoslovili na účasť v kampani Moje dieťa. Na druhej strane, teraz mal príležitosť odštartovať kampaň cez online video, v ktorom ho Martin Bandžák nahovára, aby zanechal život youtubera a išiel pomáhať ako dobrovoľník pre Magnu. Sajfa to však nedal.
Ponuku práce, ktorú každý odmieta, sme rozohrali cez telefonáty s rôznymi osobnosťami v reklamnom bloku rádia Expres a po oznámení Andreja Kisku, že nebude kandidovať za prezidenta, nasledoval list od Magny s ponukou práce, ktorú prezident zdvorilo odmietol na svojich sociálnych sieťach.
Keď sa zdalo, že sa kampaň skončila, nastal nečakaný zvrat, keď reper Vec prehlásil, že odcestuje do Južného Sudánu. Takto vznikol PR moment, ktorého sa chytila väčšina relevantných médií, a tým Magna získala earned media v hodnote 63 000 €.

Tesco mobile – Je lepšie, keď vás chvália druhí

Tesco mobile má väčšinu svojej komunikácie postavenú na nepriestrelnej ponuke – volania a SMS za najvýhodnejšiu cenu na trhu. Tento rok sa značka rozhodla komunikovať aj ďalší superlatív – najodporúčanejší operátor na trhu predplatených kariet.
Story o trápnom narcizme dostal na starosť Pepe Ehrenberger, ktorý ako režisér posunul reklamu Tesco mobilu na modernejší a dynamickejší level.

Resonet – Yesterday Again

Resonet je legendárna československá značka, ktorá ako prvá v Európe začala továrensky vyrábať elektrické gitary. Status značky pozdvihlo ocenenie pre hudobné nástroje na výstave EXPO 1958 v Bruseli a tiež to, že išlo o prvú gitaru Georgea Harrisona z The Beatles.
A práve cez Beatlemániu si opäť pripomíname legendu, ktorá sa vracia na scénu.

Sashe – Sashe je vaše

Sashe je komunita zapálených tvorcov, ktorých baví to, čo robia. Dokážu sa zapáliť a pre svoje výtvory prebdieť celú noc. Z týchto insightov vychádza prvá imidžová kampaň značky Sashe, ktorá sa rozhodla osláviť práve životný štýl svojich tvorcov.
Túto prácu prihlasujeme v kategórii rádio a copywriting, pretože v dobe hlučných a uponáhľaných rádiospotov sme zvolili k médiu trochu iný prístup. Aby sme vzdali hold tvorivým ľuďom, samotný rádiospot s pohodovou dĺžkou 45 sekúnd ašpiruje na umelecké dielo. Copy napísal poetický Vlado Janček a hudbu má na svedomí šéf artu Peter Hrevuš, ktorý si špeciálne zahral na WoodPack.

Niké – Lacov tipérsky kemp

Laco Borbély potiahol reklamy značky Niké na televíznu zábavu, na ktorú sa ľudia úprimne tešia. V najnovších spotoch sa predstaví ako tréner v Lacovom tipérskom kempe, ktorý garantuje maximálny zážitok zo športu pre skalných fanúšikov.

Citroën – Citroën Sagan Academy

Značka Citroën je partnerom cyklistickej školy Petra Sagana, ktorá vychováva novú generáciu talentovaných cyklistov. Ako by sa dalo komunikovať spojenie značky s cyklistikou? Jednoducho.
Toto spojenie sme mali celý čas na ceste. Stačil na to už iba malý detail za pomoci ekologickej farby.

Dr.Max – Hokej v dobrých rukách

Ďalšou značkou, ktorá sa rozhodla podporiť novú generáciu športovcov, je sieť lekární Dr.Max.
A preto sa spojila s hokejovou legendou Mariánom Hossom, aby vzdala hold všetkým, ktorí začínajú deň skorým ranným tréningom.

Združenie Nádej – Cyklomaratón Sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex je nevyliečiteľná diagnóza, ktorá však neznamená definitívny koniec. Združenie Nádej sa snaží cez cyklistický maratón dokázať, že pacienti s touto diagnózou bojujú ďalej a dokážu plnohodnotne fungovať aj na bicykli.
Tento proaktívny prístup k životu demonštruje aj tento minimalistický dizajn.

Istropolitana Ogilvy – Spolu budeme les

Pri práci reklamnej agentúry sa niekedy otvárajú aj etické otázky a jedným takýmto prípadom bola kampaň „Lesy sme my“, ktorou štátna firma zaútočila na ochranárov.
Vyostrený konflikt, ktorý sa spustil aj medzi reklamnými agentúrami, nás inšpiroval k niečomu konštruktívnemu. Klientom sme na Vianoce darovali 200 stromčekov, ktoré si mohli zasadiť a vytvoriť tak pomyselný les ako gesto k lepšej atmosfére nielen v marketingovej brandži.

Žiadne komentáre na Sprievodca istroklincami 2019

Dnes SME nezabudli

„Stories, ktoré nesmú zmiznúť“ bola prvá kampaň od denníka SME zameraná špeciálne na generáciu Z. Využívala kontrast instantného obsahu s témou II. svetovej vojny a holokaustu a pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom edukovala mladých…

Stories, ktoré nesmú zmiznúť“ bola prvá kampaň od denníka SME zameraná špeciálne na generáciu Z. Využívala kontrast instantného obsahu s témou II. svetovej vojny a holokaustu a pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom edukovala mladých o obetiach vojny. 

 

Tento rok sme opäť hľadali platformu, ktorá je doménou pre generácie Y a Z a dokázala by odniesť hlbšiu edukačnú kampaň. Spojili sme sa preto s portálom DayByMe, ktorý zadefinoval slovník mladých na sociálnych sieťach hashtagmi #dnesnosim, #dnesjem, #dnescestujem, #dnesobuvam #dnestetujem. 

Dňa 8. mája sme vytvorili šokujúci moment a infiltrovali sme do sveta mladých kruté udalosti z minulosti. Na portál DayByMe a Instagramové účty @dnesnosim @dnescestujem @dnesjem @dnesobuvam a @dnestetujem sme publikovali dobové fotky s popisom, že kedysi niektorí ľudia nemali na výber čo budú jesť, nosiť alebo kam budú cestovať.

Na týchto účtoch, kde sú ľudia zvyknutí konzumovať pekné fotky a inšpiratívne obrázky, sme užívateľov konfrontovali s krutou realitou nie až tak dávno minulej doby. K dobre známym a používaným hashtagom sme pridali aj ten náš, #dnesSMEnezabudli a výzvu “Nedovoľme, aby sa vrátili k moci nenávisť a extrémizmus.”  

Okrem toho sme sa pri tejto kampani opäť spojili aj s influencermi. Cestovateľ Martin Navrátil z blogu Travelistan.sk vycestoval do koncentračného táboru v Osvienčime, odkiaľ publikoval fotky, videá a reportáže s historickým kontextom. Foodbloger Čoje sa venoval stravovaniu v koncentračných táboroch. Ďalší influenceri ako Zomri, Fero JokeČavalenky nám zase na svojich sociálnych sieťach pomohli odkomunikovať znaky, ktoré museli nosiť väzni v koncentračných táboroch. Červený trojuholník za politický názor, ružový trojuholník za sexuálnu orientáciu a čierny, ktorým boli označovaní asociáli a takisto Rómovia.  

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

🔻🔻🔻Je deň víťazstva nad fašizmom.🔻🔻🔻 Takéto červené trojuholníky museli nosiť ľudia v koncentrákoch, ktorých tam poslali preto, že mali iný názor. Ak nesúhlasili s teóriami fašistov, odmietali nenávidieť Židov, homosexuálov, Rómov, liberálov, a kohokoľvek iného, obviňovali ich z vlastizrady, z nepriateľstva k vlastnému národu. My sme presvedčení o tom, že s rovnakým červeným trojuholníkom by sme v koncentráku skončili práve my, ak by sa neonacisti a fašisti, alebo falošní národovci vrátili k moci. Teda nie len my, ale aj vy. Tisíce z vás. Tých niekoľko ľudí, ktorí pred 74 rokmi oslavovali a dnes o tom ešte vedia rozprávať musia byť v poriadnom šoku, keď vidia, ako nad nami opäť visí 14-percentná hrozba návratu fašistov. Nezabúdajme na tých, ktorí za iný názor trpeli. #dnesnosim #dnessmenezabudli @daybyme @denniksme Veľa nesmrteľných príbehov na čítanie odomknuté všetky v PRÍBEHU #zomri #zomriofficial #zomristagram #zomrionline #budezomri

Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial),

Využili sme aj Instagram stories, ktoré linkovali na edukačný článok na webe Denníka SME.

Žiadne komentáre na Dnes SME nezabudli

Type on the field below and hit Enter/Return to search