V reklamnej brandži nie je úplným zvykom, že každá kampaň okrem propagácie produktu alebo služby klienta urobí aj niečo dobré pre spoločnosť. Takýchto klientov máme v agentúre veľmi radi a vždy, keď vidíme zadanie s potenciálom pozitívneho spoločenského presahu, venujeme mu zvýšenú pozornosť. Nejde len o vylepšovanie si karmických bodov, ale aj o možnosť vytvoriť niečo s naozajstným presahom, čoho príkladom bol aj „pandemický“ život projektu Animalia.

Už v dávnejšej minulosti sme pre značku ESET začali s produkciou krátkeho animovaného seriálu s názvom Animalia odohrávajúceho sa vo vesmíre s kopou planét, kde žijú rôzne zvieratká.
Celým programom nám robí spoločnosť Aster, sprievodca bezpečnou galaxiou, ktorý so zvieratkami zažíva rôzne príhody končiace sa ponaučením o bezpečnosti na internete.

Nielenže ide o veľmi milú vec, kde kreatívec môže naozaj popustiť uzdu fantázii a vymýšľať si vlastné svety s vlastnými pravidlami a realitami, zároveň však vytvára ďalšiu kapitolu handbooku pre deti a rodičov po celom svete – áno, seriál Animalia bol adaptovaný do šiestich jazykov v deviatich krajinách.

Pred pandémiou sa ESET rozhodol s projektom pokračovať. Prebehlo prvé kolo riešenia námetov, všetci vyzerali spokojní a zrazu to prišlo – Ms. ‘Rona spustila prvý lockdown a my aj klient sme stáli pred výzvou zvládnuť dištančne vyprodukovať 3 diely animovaného seriálu s rôznymi koncami. Viete, ako sme túto výzvu prijali? Vymysleli sme si štvrté video.

Naozaj.

Vírus vonku, vírus v počítači? Veď to musíme. It’s right there.
Tak z troch videí boli štyri a my sme sa pustili do dištančnej práce, ktorá nám, chvalabohu, išla naozaj od ruky. Vzhľadom na charakter klienta, akým ESET je, sme naozaj nejakú dištančnú bariéru nepociťovali a rýchlo sme si zvykli na Microsoft Teams, či už pri dolaďovaní storyboardov, alebo pri zvukovýrobe. Nazvučiť animovaný seriál z karantény by dalo fakt zabrať, ak by sme s klientom neboli na jednej vlne a nemali jasnú predstavu o celkovej estetike a štýle Animalie.

Práca s obsahom pre deti je veľmi náročná a človek musí myslieť v súvislostiach a dopredu.
Aj preto sme na celom projekte pracovali s detským psychológom a neskôr aj s profesionálnym pedagógom, ktorí nám výborne pomohli v tom, aby sme náhodou do videí nevedomky neprepašovali niečo, čo tam byť nemalo.

Animalia bola v čase korony, keď sú decká odkázané na dištančnú výuku práve cez ich počítače, nápomocná, či už pre samotné deti, alebo aj pre ich rodičov. Preto sme sa veľmi potešili, keď nám z ESETU prišla požiadavka na ďalší obsah. Tentoraz nešlo o video, ale o špeciálny „merch“ pre Animaliu – edukačné pomôcky a aktivity pre deti zavreté doma, ich rodičov, ktorí si často nevedia rady, ale aj pre učiteľov, pre ktorých budú prínosné po návrate žiakov do lavíc.

 

Išlo o cut-out hry, ktoré sú už dávno zaužívaným formátom z učiteľských verzií učebníc.
Špeciálne aktivity, pexeso alebo doplňovačky či osemsmerovky sme preto pripravili v anglickom a slovenskom jazyku tak, aby si ich každý mohol stiahnuť, vytlačiť a hravou formou sa vzdelávať. Hlavnými postavami boli hrdinovia Animalie a témou samozrejme bezpečnosť na internete. Náš onlinový projekt sme pod dohľadom odborníkov rozšírili o offline aktivity, ktoré môžu doplniť a ozvláštniť stereotypné lockdownové dni a rovnako pomôcť pedagógom či rodičom.

Za podobné spolupráce sme v agentúre veľmi vďační a tešíme sa na ďalšie.