Mesiac: november 2020

Neuromarketingové testovanie v reklamnej praxi. Ako dopadlo testovanie podvedomého vnímania našich spotov?

Chceli sme sa pozrieť pravde do očí aj preto sme začali využívať neuromarketingové testovanie Chceme jednoducho vedieť, aký reálny potenciál naše reklamy naozaj majú.  Pre klienta, ktorého spoty sme testovali,…

Chceli sme sa pozrieť pravde do očí aj preto sme začali využívať neuromarketingové testovanie

Chceme jednoducho vedieť, aký reálny potenciál naše reklamy naozaj majú.  Pre klienta, ktorého spoty sme testovali, pracujeme už niekoľko rokov. Stále spolu hľadáme možnosti, ako našu komunikáciu  zefektívniť. Preto tvoríme novú kreativitu, plánujeme nové stratégie, akcie, súťaže….Teraz nastal čas, aby sme sa pozreli na to, ako reagujú na naše kampane spotrebitelia na podvedomej úrovni (je užitočné to vedieť, keďže na podvedomej úrovni prebieha asi 90 – 95% rozhodnutí).  Neuromarketingové testovanie preto prebehlo u spotrebiteľov, ktorí dávajú prednosť nášmu klientovi, ako aj u tých, ktorí nakupujú u konkurencie. Ak chcete o priebehu a výsledkoch testovania vedieť viac, čítajte ďalej.

Neuromarketingové metódy v reklamnej praxi

Až 90% rozhodnutí sa odohráva na úrovni podvedomia. (zdroj: www.pikrepo.com)

Ciele testovania boli:

 1. zistiť, ako efektívne komunikujú posolstvo naše spoty
 2. zistiť, ako efektívne komunikujú posolstvo spoty konkurencie
 3. na základe zisteného priniesť vylepšenia spotov

 

Pri testovaní sme sa sústredili na:

 1. vizuálnu pozornosť (pomocou EYE TRACKINGU)
 2. emocionálnu odozvu (pomocou facereadingu a elektroencefalografie)
 3. schopnosť zapamätať si posolstvo spotov

 

Metodika výskumu bola rozdelená do dvoch úrovní, z ktorých v každej sme používali iné nástroje a prístupy:

 1. Vedomé vnímanie spotov
  1. Kvalitatívny riadený rozhovor pred aj po zhliadnutí spotov
  2. Počet respondentov 16 (8 „našich“ nakupujúcich a 8 nakupujúcich u konkurencie)

 

 1. Podvedomé vnímanie spotov
  1. Kvalitatívny výskum s využitím EYE trackingu, tvárovej biometrie a elektroencefalografie
  2. Počet respondentov 16 (8 „našich“ nakupujúcich a 8 nakupujúcich u konkurencie)

 

Biometrické metódy

Biometrické metódy nám pomáhajú detekovať „slabšie“ miesta v našich reklamách (zdroj: www.pixabay.com)

Vybrané výsledky prieskumu

Z podrobnej analýzy vyberáme tieto konkrétne zistenia

 1. klienti v rozhovoroch uvideli, že je pre nich motivujúce, ak sa cenové zvýhodnenie uvádza štýlom: 2 + 1 zadarmo, prípadne ako konkrétna percentuálna zľava. Napríklad „ – 18%“
 2. pri testovaní na podvedomej úrovni sa ukázalo, že percentuálne zvýhodnenie v našom spote fungovalo lepšie ako v spotoch konkurencie.  Dôvodmi boli produkt, ktorý bol promovaný,  iný typ písma a iné pozadie cenovky
 3. výsledky merania mozgovej aktivity ukázali, že „naši“ spotrebitelia viac reagovali na zľavy typu 2 + 1 zadarmo a „ušetrite 5,-€“. Spotrebitelia nakupujúci u konkurencie dávali prednosť zľave typu „ušetrite 18%“.
 4. z nášho spotu si spotrebitelia najviac zapamätali produkt a zľavu, zo spotov konkurencie skôr príbeh. Čo nasvedčuje tomu, že naše spoty sú efektívnejšie
Porovnanie aktivity mozgu

Rozdiel v mozgovej aktivite pri zobrazení zľavy typu „2 + 1 zadarmo“ u „našich“ zákazníkov a zákazníkov konkurencie (zdroj: Istropolitana Ogilvy/SAMO Europe)

Ako sme naložili s týmito informáciami?

Napriek tomu, že naše spoty dosiahli najlepšiu zapamätateľnosť a motiváciu k nákupu, zadefinovali sme si aj prvky, ktoré pomôžu komunikáciu pre nášho klienta ešte zefektívniť. Na tomto základe sme pripravili návrh upraveného spotu, ktorý zahŕňal:

 1. zmenu pozadia spotu
 2. úpravu cenoviek
 3. nasadenie novej hudby
 4. nový spôsob zobrazenia produktov
neuromarketingové testovanie odhalilo frustračný bod

Pri jednom z našich spotov sme v jeho závere u ľudí zistili zvýšenú úroveň frustrácie. Jej odstránenie je v tomto prípade finančne nenáročné a uľahčí „cestu“ k nákupu (zdroj: Istropolitana Ogilvy/SAMO Europe)

Poznámka: informácie, ktoré boli v tomto blogu uverejnené sú rámcové. Presné dáta a návrhy reklamných  riešení , ktoré z nich vzniknú, sú určené len pre našich klientov.

Pre viac informácií ako využiť neuromarketing vo vašom biznise nás kontaktujte na havela@istropolitana.sk alebo na t.č. 0910 810 279

 

Žiadne komentáre na Neuromarketingové testovanie v reklamnej praxi. Ako dopadlo testovanie podvedomého vnímania našich spotov?

Type on the field below and hit Enter/Return to search