Mesiac: apríl 2020

Neuromarketing: kľúč k spoznaniu skutočných emócií človeka

Test: najdôležitejšie slovo v reklame Už David Ogilvy tvrdil, že test je v reklame to najdôležitejšie slovo. Stačí si prečítať jeho knihu, O reklame, a zistíme, že pri tvorbe reklamy nič nenechával na náhodu,…

Test: najdôležitejšie slovo v reklame

David Ogilvy tvrdil, že test je v reklame to najdôležitejšie slovo. Stačí si prečítať jeho knihu, O reklame, a zistíme, že pri tvorbe reklamy nič nenechával na náhodu, ale všetko čo bolo možné testoval a vylepšoval. Jeho zásadou bolo reklamy neustále testovať a na základe výsledkov testov a kampaní vylepšovať. Alebo ak chcete, zefektívňovať.

Neuromarketing: kľúč k spoznaniu skutočných emócií človeka

Testovanie reklamy by malo byť samozrejmosťou.

Tejto filozofie sa chytili mnohí marketéri (a niektorí pracovníci reklamných agentúr) a snažia sa testovať svoje reklamy (alebo reklamy svojich klientov). Využívajú na to rôzne nástroje, veľmi často napríklad dotazníkové prieskumy. Tento postoj je správny, ale má svoje limity (ako koniec-koncov každý prieskum). A jeho limity dnes zvýrazňuje niekoľko faktorov. V prvom rade je dnes uponáhľaná doba. Preto platí, že ľudia sa nad otázkami, ktoré prieskumy obsahujú, ani dostatočne nezamyslia, ale odpovedajú na ne „živelne“, aby sa zbavili ďalšej svojej povinnosti. Tiež sa často stáva, že respondenti neporozumejú otázke alebo dokonca nechcú pravdivo odpovedať (stačí si spomenúť na exit polly po voľbách, nakoľko sa zhodujú so skutočnosťou?). No a nakoniec, nemajte to respondentom za zlé, sú otázky, na ktoré nevedia odpovedať pravdivo. Dôvodom je, že ľudský mozog prijíma v každej milisekunde kvantum informácií, ktoré následne filtruje. Preto si všetky aspekty rozhodovania človek ani nedokáže naplno uvedomiť.

Čo sú emócie a ako vplývajú na rozhodnutia človeka?

Jedna definícia je: emócie sú komplexom biochemických procesov a interakcií neurónov aj na základe vplyvu vonkajšieho prostredia – stimulov. Všetko, čo človek vníma zmyslami vytvára emocionálnu reakciu, ktorá ovplyvňuje rozhodnutie alebo má vplyv na to, ako sa rozhodne v budúcnosti.

Človek si často predstavuje, že emócie sú v protiklade s racionálnym rozhodovaním, ale to nie je pravda. Vďaka štruktúre nášho mozgu spolu súvisia.

Príkladom môže  byť napr. sporenie. To, prečo niekto sporí môže byť ovplyvnené tým, že sa bojí, že nebude mať v budúcnosti dostatok prostriedkov. Alebo sporí preto, že chce  získať nejakú vec, z ktorej bude mať úžitok (či už prestíž, zážitky a pod.).

„Emócie sú silnými, všadeprítomnými a predvídateľnými hnacími silami rozhodovania.“ 

Emócie

Emócie vytvárajú predvídateľné konanie človeka

Moderné technológie sú na našej strane. Ako ich teda využívať?

Spoznať skutočné emócie človeka je náročné. Dnešné technológie však dokážu „heknúť“ mozog a zistiť, aké emócie človek skutočne prežíva. S týmito informáciami pracuje neuromarketing. Poznatky z tejto disciplíny môžeme využívať vo viacerých oblastiach. Už jeho samotný názov nám hovorí, že ho vieme využívať predovšetkým v marketingu a reklame aby sme spoznali, ako naša komunikácia vplýva na spotrebiteľa. Ale takéto informácie sa využívajú aj vo finančníctve, obchode, politike. Tiež je možné využiť ich pri vývoji nových produktov, obalov, v procesoch manažmentu, ergonómie a v retaile.

Aj keď je neuromarketing vo svete už samozrejmosťou, na Slovensku je stále veľkou konkurenčnou výhodou. Firmy alebo značky, ktoré začnú skôr pracovať s poznatkami z neuromarketingu, dostávajú dáta, ktoré majú z dlhodobého hľadiska veľký význam.

Čo to je teda neuromarketing?

Je to jeden z nástrojov, vďaka ktorému získavame spätnú väzbu spotrebiteľov (aj) na naše reklamy, obaly alebo produkty. Preto dokážeme pomôcť firmám, aby lepšie rozumeli svojim spotrebiteľom, ich potrebám a rozhodovacím procesom v reálnych podmienkach.

Tento nástroj dokážu využívať rovnako veľké korporácie ako aj strednémalé firmy a efektívnejšie tak oslovovať svojich zákazníkov.

 

Mozog a neuróny

Dnes sa dá porozumieť emóciám človeka vďaka vede lepšie ako kedykoľvek v minulosti

 

Výrok na záver …

„Pokroky v chápaní mozgu, ako aj v neurovede spolu s psychológiou a novými technológiami na ich meranie otvorili dvere na lepšie porozumenie spotrebiteľom v oveľa komplexnejšej a detailnejšej podobe ako kedykoľvek predtým “

 

Pre viac informácií ako využiť neuromarketing vo vašom biznise nás kontaktujte na havela@istropolitana.sk alebo na t.č.: 0910 810 279

 

 

 

 

4 komentáre na Neuromarketing: kľúč k spoznaniu skutočných emócií človeka

Type on the field below and hit Enter/Return to search